Zöld szám (ingyen hívható): 06 80 220 446 info@netkucko.net

Szolgáltatás minőségi mutatók

  • Szolgáltatás minőségi mutatók 2020.
  • Szolgáltatás minőségi mutatók 2019.
  • Szolgáltatás minőségi mutatók 2018.
  • Szolgáltatás minőségi mutatók 2017.
  • Szolgáltatás minőségi mutatók 2016.

Sebességmérés

Provided by OpenSpeedtest.com

Szűrőprogram

2014. Július 1-jétől az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatók kötelesek valamely, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő szoftver (gyermekvédelmi szűrőszoftver) internetes honlapjukról való ingyenes letölthetőségét és használhatóságát biztosítani.

Az Internetes Gyermekvédelmi Törvény a fenti, internet-hozzáférés szolgáltatókra vonatkozó kötelezettség bevezetése mellett életre hívta a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalt (Kerekasztal), mint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Elnökének javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületét.

A Kerekasztal előzetes vizsgálatai alapján több szűrőszoftver megoldás is eleget tesz az Eht. 149/A. §(1) bekezdésében megfogalmazott elvárásoknak, (például Norton Family, Dolphln Knight).

A Norton Family szűrőszoftver elérhetősége:
https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs
A Dolphin Knight szűrőszoftver elérhetősége:
http://dolphinknight.com/hu/

A fenti ajánlásokat és szövegrészeket az NMHH Cégünkhöz érkezett hivatalos leveléből idéztük.

 

Figyelem!

 

Cégünk semmiféle felelősséggel nem tartozik a fent ajánlott szoftverek működésével kapcsolatban, továbbá nem tud biztosítani semmilyen segítséget a szoftverek telepítésével vagy beállításával kapcsolatban, még munkadíj fejében sem! Kérjük Önöket, ha nem jutnak előrébb a szoftver telepítésével, beállításával vagy használatával, akkor kérjék saját rendszergazdájuk véleményét vagy segítségét.